ព័ត៌មាន ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស.........

|  2  |  3  |  4  |  5  |  ទាំងអស់

កិច្ចប្រជុំលើកទី០៣ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី អាស៊ានទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារ​កាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ ..........