ទឹកហូរកាត់ផ្តាច់ផ្លូវទៅមណ្ឌលគិរី, ចរាចរណ៍ ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុង

ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
2 នាក់

(មណ្ឌលគិរី)៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ទឹកបានហូរកាត់ផ្តាច់ផ្លូវលេខ៧៦ (ភ្នំពេញ-មណ្ឌលគិរី)។ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានឱ្យដឹងថា ផ្លូវ ដែលទឹកហូរកាត់ផ្តាច់នេះ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអូររាំង។

ផ្លូវបានបាក់ស្រុតចុះ ប្រវែងបណ្ដោយជាង១០ម៉ែត្រ។ ដូច្នេះការធ្វើដំណើរចេញ-ចូលខេត្តមណ្ឌលគិរី ត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន។

អ្នកមានបំណងធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលគិរី អាចធ្វើដំណើទៅតាម ខេត្តរតនគិរីជំនួសវិញ៕