ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានានៅកម្ពុជា ប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញានេះ !

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
11 នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨។ ស្ថានីយទាំង៨រួមមាន៖

ទី១៖ ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង
ទី២៖ ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ
ទី៣៖ ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម
ទី៤៖ ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ
ទី៥៖ ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង
ទី៦៖ ទន្លេបាសាក់-កោះខែល
ទី៧៖ ទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម
និងទី៨៖ ទន្លេសាប-កំពង់ហ្លួង

សូមអានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ របស់ក្រសួងធនធានទឹក ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖