ឯកឧត្តម គីម វីរៈ អគ្គលេខាធិការ នៃ គណៈកម្មាធិកាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្តោតលើយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអឺរ៉ុប  នៅការិយាល័យគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល ប្រទេសបែលហ្សិក

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
8 នាក់