ឯកឧត្តម សៀក វិចិត្រ អគ្គលេខាធិការរង តំណាងឯកឧត្តម គីម វីរៈ អគ្គលេខាធិការគ.ជ.គ.ម. បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពី “ការវាយតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការ ក្នុងការកសាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ ”

ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
25 នាក់

ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម សៀក វិចិត្រ អគ្គលេខាធិការរង តំណាងឯកឧត្តម គីម វីរៈ អគ្គលេខាធិការគ.ជ.គ.ម. បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពី “ការវាយតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការ ក្នុងការកសាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ ” ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសាន់វ៉េ រាជធានីភ្នំពេញ។ ដោយមានការចូលរួមពី មន្ត្រីតំណាងមកពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក(WFP) និងមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋានទាំង៦នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ រួមទាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ខេត្តចំនួន៨ខេត្តផងដែរ។